12 İmam Hz.Mehdi a.s Kimdir Filmi


Hz. Mehdi ile ilgili yeni hadisler ve yeni bilgiler


Peygamberimiz Hz. Mehdi’yi o kadar güzel anlatmış, öyle güzel tarif etmiş ki, Müslümanlar onu görünce rahatça tanıyabilsinler diye. Dış görünüşünü anlatmış, nasıl mücadele edeceğini anlatmış, nasıl kutsal

MHZMEHDİ'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ

Hz. Mehdi'nin çıkış alametleri ile ilgili Peygamber Efendimiz (sav)'in pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu hadisler birçok büyük İslam aliminin kitaplarında bizlere nakledilmiştir. Bu bölümde söz konusu hadislerin

IRAK SAVAŞI MEHDİ'NİN ALAMETİ Mİ?

Beklenen Mehdi Kitabı'nın kısa sürede tükenen ikinci baskısından sonra gelişen dünya olayları ve Amerika'nın Irak'a saldırısı, işgali ve bu savaşta bölge ülkelerinin aynen Peygamberimiz'in hadislerinde bizlere

HZ. MEHDİ'NİN MANEVİ ÖZELLİKLERİ VE ÜSTÜN AHLAKI

AHLAKININ PEYGAMBERİMİZ (SAV)' E BENZEMESİ

Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından Peygamber (sav)'e benzer.

HZ.MEHDİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'nin ahlakı ve ilmi mücadelesinin yanı sıra, fiziksel özelliklerini de çok

GÜNÜMÜZ YAZAR VE MÜTEFEKKİRLERİN GÖRÜŞLERİ

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK

"MEHDİ": Hazret-i Mehdi

HZ. MEHDİ'NİN İKİNCİ KAYBOLUŞUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKMASI

Hz. Mehdi ikinci kayboluşunun, yani hapis döneminin ardından, tekrar insanların arasına çıkacaktır:   

HZ.MEHDİ'NİN ÖZELLİKLERİ

HZ. İSA, HZ. MEHDİ'NİN ARKASINDA NAMAZ KILACAKTIR 

HZ.MEHDİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak,

PARLAYAN YILDIZ HZ. MEHDİ

Hz. Peygamberimiz (sav) Müslümanlara ahir zamanda, zulüm içindeki dünyayı, sevgi ve barış ortamına kavuşturacak olan Hz. Mehdi'nin zuhurunu müjdelemiştir. Nitekim, Peygamber Efendimiz (sav) bu müjdeyi Müslümanlara verirken şöyle buyurmuştur:

BEKLENEN MEHDİ HAKKINDA TÜM İSLAM ALİMLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Hazreti Mehdi, Ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş olan, Müslümanları

MÜNAFIKLAR VE İNKAR EDENLER İSTESELER DE İSTEMESELER DE MEHDİ'YE HİZMET ETMEKTE, İSLAM AHLAKININ HAKİMİYETİNE YARDIMCI OLMAKTADIRLAR

Hz. İsa'nın gelişinden ve Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışından tedirginliğe kapılanlar, yapacakları aleyhte faaliyetlerle bu tarihi gelişmeleri durdurmayı amaçlarlar. Ancak burada bilmedikleri çok önemli bir gerçek

MEHDİ'NİN KAYBOLUŞUNDA (HAPİS DÖNEMİNDE) TALEBELERİNİN DURUMU

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kez kayboluşu (hapis dönemi) boyunca bu kutlu şahsın talebelerinin karşılaşacağı zorluklardan da bahsedilmektedir. Bu dönemde kalplerinde hastalık olanlar, zayıf imana sahip

MEHDİ'NİN KAYBOLUŞUNDA (HAPİS DÖNEMİNDE) İNSANLARIN DURUMU

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kayboluşu (hapis dönemi) sırasında İslam toplumunun içinde bulunacağı durum detaylı olarak tarif edilmektedir. Bu dönemde Müslümanlar çok büyük zorluklarla karşılaşacak; saldırılar, katliamlar ve belalar insanların İslam ahlakına yönelmelerine vesile olacaktır.

MEHDİ'NİN SON ÇIKIŞ ALAMETİ

Mehdi hapsedilecek ve bu sebeple insanların gözünden uzun bir süre kaybolacaktır. Bu onun çıkışındaki EN BÜYÜK ve SON alamet olacaktır.
 

Hz.Mehdi Geldi Mi? Copyright © 2009 Template is Designed by Beyhan Korkmaz